dimecres, 5 de juny de 2019

Ajuts de menjador curs 2019-2020

Resultat d'imatges de beques menjador 2019-2020Des de la Conselleria d'Educació i Universitat s'han publicat els ajuts de menjador per al proper curs. 
Els vostres fills i filles han rebut una circular explicant els requisits i el procés que s'ha de seguir per a sol.licitar-los.
De totes maneres posam al vostre abast la informació oficial, la circular i la sol.licitud a través d'aquest enllaç.
Recordau que si ja vàreu sol.licitar aquesta ajuda l'any passat, bastarà aporteu el següent:
** Sol.licitud ben emplenada i signada.
** Certificat de convivència actualitzat.
** Certificat d’empresa actualitzat amb horari laboral.
** Qualsevol altre document que modifiqui la vostra condició a l’hora d’obtenir punts.
Si els DNI’s, certificats, carnets de família nombrosa... no han caducat no fa falta tornar-los entregar.
Teniu fins dia 19 de juny per entregar tota la documentació a SECRETARIA.
Els alumnes no escolaritzats (alumnes que hagin de començar a Infantil) faran efectiva aquesta sol.licitud entre el 24 i el 28 de juny, alhora que es matriculin al centre concedit.