dimarts, 5 de juliol de 2016

LLIBRES DE TEXT CURS 2016/2017

Aquest és el llistat de llibres de text per als alumnes que NO PERTANYEN al programa de REUTILITZACIÓ:
Clicant al següent enllaç vos podeu descarregar el llistat.

divendres, 1 de juliol de 2016

PERÍODE D'ADAPTACIÓ TRES ANYS

A partir de la reunió del dia 28 es va passar la informació pertinent sobre el període d'adaptació dels infants de tres anys que a continuació vos passam:

PERÍODE D’ADAPTACIÓ, INFANTS DE 3 ANYS (NASCUTS L’ANY 2013)
Sabem que aquest és un moment molt important a la vida del infants, i per això, tant les famílies com l’escola han de procurar posar tots els mitjans possibles per facilitar aquest fet.
Les famílies han d’estar convençudes que l’entrada de l’infant a l’escola és bona i necessària pel seu desenvolupament, tant per les seves vivències que tendrà a l’escola com per les relacions amb els altres infants i adults.
Nosaltres sabem i comprenem que a vegades a l’adult li costa molt aquesta separació, però també entenem que l’infant no pot viure bé aquest moment si abans les famílies no l’han treballat i el que li transmeten són les seves angoixes.
És per això que vos recomanam que aquest estiu aneu fent feina amb aquest sentit: venir a veure l’escola, deixar a l’infant anar a jugar a casa d’un amic o amiga sense la presència d’un familiar, anar a dormir a casa dels padrins, en definitiva anar progressivament afavorint la separació.
L’escola per la seva part intenta que aquests primers dies d’aquest nou món de l’infant, siguin el més agradables possible, intentant facilitar aquesta separació.
També seria convenient que aquest estiu treballàssiu alguns hàbits d’autonomia personal que l’ajudaran a desenvolupar-se millor a l’escola.
 • Anar al bany tot sol. Retirar el bolquer.
 • Vestir-se i desvestir-se.
 • Menjar tot sol i amb cullera, forqueta i tassó. Menjar coses sòlides.
 • Demanar les coses amb la paraula.
 • Saludar i despedir-se.
 • Arraconar les juguetes, contes i colors. Hàbits d’ordre.
 • Col·laborar en petites tasques a casa: posar taula, preparar la roba,...
COSES QUE HAURAN DE DUR:
Pel bon funcionament de l’aula i per ajudar als vostres infants a ser més autònoms, han de dur:

 • Una bata amb el nom i una cinta de 20cm per poder-la penjar al penjador i que no caigui.
 • Les jaquetes i abrics, amb el nom i una cinta de 20cm per poder-la penjar al penjador i que no caigui.
 • Botelles d’aigua i carmanyoles que puguin obrir i tancar tots sols.
 • Per beure han de dur aigua (evitau els sucs i altres begudes).
 • El berenar dins una carmanyola (evitau el paper d’alumini i les bosses de plàstic).
 • Botelles d’aigua i carmanyoles han d’anar dins la bosseta de tela que heu de comprar a principi de curs (4’5€)
 • Roba còmoda i elàstica, que ells tots sols es puguin pujar i baixar a l’hora d’anar al bany. (evitar cinturons, tirants, botons forts,…)
 • Sabates amb velcro (còmodes de posar i llevar).
A més, al següent enllaç  vos passam l'organització dels grups durant la primera setmana de curs.

I fins que arribi setembre... GAUDIU DE L'ESTIU AMB ELS VOSTRES FILLS!!!

Resultat d'imatges de estiu nins

dilluns, 27 de juny de 2016

HORARI EXTRAORDINARI DE MATRÍCULA

Donat que avui és el darrer dia per a formalitzar matrícula, l'horari d'admissió de documents serà  preferiblement de 9.00 a 11.00 hores.
Si és impossible acudir a aquesta franja, també ho podeu fer de 13.00 a 14.00.

divendres, 17 de juny de 2016

LLISTATS DEFINITIUS PROCÉS D'ADMISSIÓ

La Conselleria ha fet públiques les llistes definitives d'admesos.
Clicant al següent enllaç les podeu consultar.
LLISTATS DEFINITIUS PRIMERES OPCIONS
LLISTATS DEFINITIUS SEGONES OPCIONS
Si heu resultat admesos, és important formalitzar la matrícula matrícula al centre. Si aquest procés no es completa dins el termini establert, es perdrà la plaça adjudicada.
PERÍODE DE MATRÍCULA: Del 22 al 27 de juny de 2016

HORARI D’ATENCIÓ :    Dimarts, dimecres i divendres: 9.00-10.30
                                        Dilluns i dijous: 13.00-14.00

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: **Full de matrícula emplenat.
                                           ** Autorització ús de la imatge (annex 8).
                                                             ** Fotocòpia targeta Seguretat Social.
                                                ** 3 fotografies petites.
                                                ** Si és usuari de menjador: possible ajut.

A més vos informam de la PROPERA REUNIÓ INFORMATIVA per a totes aquelles famílies que formalitzeu matrícula:
Dimarts 28 de juny a les 13.00 hores.
Recordam la importància de la vostra assistència.

Per tal d'agilitzar el procés podeu passar per secretaria a recollir els impresos de la documentació a aportar o descarregar-los al següent enllaç:
Documentació matrícula

El Claustre del CEIP Badies dóna la benvinguda a totes aquelles famílies que iniciau aquest camí al nostre centre i alhora ho agraïm a qui seguiu confiant en nosaltres.

dimecres, 8 de juny de 2016

Programa de reutilització curs 2016/2017

Avui rebreu una circular explicativa sobre el programa de REUTILITZACIÓ DE LLIBRES de cara al proper curs.
Bàsicament la informació és aquesta:
Aquest curs la Conselleria té intenció de subvencionar 50 € a tots aquells alumnes que s’adhereixin al programa. Tenint en compte que amb l’entrada de la nova llei d’Educació s’han de seguir canviant llibres a certs nivells, l’import total resulta bastant elevat.  Durant aquests cursos passats comptàvem amb un romanent del programa que feia que les vostres aportacions no es vessin molt afectades i encara que enguany la Conselleria aporti més doblers,hem d’aconseguir ajustar les despeses a partir dels ingressos d’aquest curs, d’aquí que de cara a vosaltres no hi hagi gaire diferència d’aportació respecte del curs passat.
Després de fer els càlculs pertinents, l’import aproximat dels llibres per aquelles famílies que no es facin del programa, pot variar des dels 127€ als 217€ depenent del curs.
Els pares o representants legals de l’alumne/a han d’ingressar la quantitat 72 € en concepte de Programa de Reutilització de Llibres  al nº de compte de       
La Caixa  ES77   2100   3755   6522    0001   8322.
 Es molt important indicar NOM,  LLINATGES  i CURS que l’alumne/a farà a partir de setembre.
Per tant, si decidiu fer-vos del programa, el total que s’ha d’ingressar és de 
72 € per infant que podeu realitzar fins el 17 de juny.  Recordau que podeu fer l’ingrés directament al caixer automàtic, per transferència bancària o bé fer-ho a l’oficina els dimarts i dijous de 8’30 a 10’30 hores.

Recordau que si no es realitza l’ingrés en el termini establert es perd el dret a participar en el Programa. Heu d’entregar el justificant del pagament al tutor/a. No s’entregarà cap llibre sense haver fet l’abonament bancari.
           Aspectes que cal saber del programa
 Objectius:
1.     Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text i material didàctic.
2.     Estalviar en la compra dels llibres de text.

     Adhesió de les famílies
     L’alumnat del centre pot participar en el Programa de Reutilització sempre   
     que els pares, mares o representats legals compleixin les següents    
     condicions:
-         Fer una aportació econòmica anual al fons de llibres de text i material didàctic al compte del centre que estipula el Consell Escolar.
-         Retornar, a final de curs, els llibres de text fets servir al fons de 
      llibres de text i que són de titularitat del centre, en bones condicions.
-    Haver abonat la quota de material escolar del curs 2015-2016.

        Normes d’ús
La comissió de coordinació pedagògica establirà les normes d’utilització dels llibres del fons que faran referència a la conservació, pèrdua i aplicació de les tècniques d’estudi.

 1. Els llibres seran de la Conselleria, l’alumnat els podrà utilitzar durant el curs i s’han de retornar amb bones condicions.
 2. Els llibres que formen part del fons quedaran al centre a final de curs. En cas d'haver de realitzar activitats de recuperació durant l'estiu, l’alumnat podrà perllongar la seva utilització fins al mes de setembre.
 3. Els llibres aniran identificats amb el segell del centre i una etiqueta amb el número identificatiu.
 4. Els llibres de text reutilitzables no es donaran de baixa abans de què es compleixi el període de quatre anys. De manera excepcional, podran donar de baixa amb anterioritat aquells exemplars que presentin un grau de deteriorament que els faci inservibles i es podran seguir utilitzant aquells que continuïn en bon estat d’ús.
 5. No es pot posar el nom damunt dels llibres, ni pintar.
 6. Si el llibre es deteriora o se’n fa un mal ús, la família l’haurà de pagar