divendres, 31 de maig de 2019

Procés d'admissió 2019-2020 - Llistats provisionals

Des de la Conselleria d'Educació i Universitat s'han publicat les llistes amb la puntuació provisional corresponents a les sol.licituds per al proper curs.
Heu de comprovar que la vostra sol.licitud hagi estat introduïda i baremada.
Si creis oportú formular reclamacions seran de dia 3 a dia 5 de juny.

Dia 17 de juny es publicaran les llistes DEFINITIVES i la documentació que s'ha d'aportar per tal de formalitzar la matrícula.
TERMINI DE MATRÍCULA per a 4t d'INFANTIL (3 ANYS) :
De dia 24  a dia 28 de juny.
TERMINI DE MATRÍCULA per a RESTA DE CURSOS :
De dia 27 a dia 2 de juny.
Per a veure els llistats podeu clicar aquí.