ALTES AL GESTIB

ATENCIÓ!!! INFORMACIÓ ACUTALITZADA: 12/09/2023
1. CANVI DE CONTRASENYA
La clau de GESTIB només dura 1 ANY. Donat que la majoria de vosaltres vàreu ser donats d'alta durant la primera setmana d'abril/20, necessitareu canviar-la. Si sou conscients que la vàreu actualitzar posteriorment, no fa falta faceu ara aquest procés.
Vos recomanam seguir les passes que trobau a continuació des d'un ORDINADOR o tauleta per tal d'evitar interferències amb la configuració del mòbil, encara que també es pot fer des d'aquest.

**Per dur a terme el canvi heu d'anar a la pàgina principal del GESTIB (des de Google o des de l'aplicació) i clicar CANVI DE CONTRASENYA


**Vos remetrà a una pàgina oficial  on vos demana l'usuari (eDNIcomplet:Exemple: USUARI -- e12345678A)
i l'actual contrasenya.
**A continuació, arribau a una pàgina on podeu introduir l'actual clau i la nova: és IMPORTANT seguir les normes de creació de la nova contrasenya perquè si no és així, el programa dona error. S'haurà d'introduir DUES VEGADES i si és correcta, ja vos confirma que heu completat el procés.

** Per confirmar-ho vos convid a què entreu al GESTIB des de GOOGLE clicant l'usuari (que no ha canviat) i la nova contrasenya.
ATENCIÓ!!
Pot passar que si heu fet aquest procés des del mòbil, el dispositiu recordi contrasenyes i per tant vos doni error. Tenim dues opcions:
1. Una vegada fet el canvi, APAGAU o REINICIAU el mòbil. En activar-lo de bell nou, toca que tot vagi bé.
2. Fer el canvi de contrasenya DES D'UN ORDINADOR o TAULETA, ja que així no interfereix amb la configuració del mòbil i tot resulta més fàcil. Després només es trata d'actualitzar l'aplicació (si la teniu instal.lada al mòbil) o entrar-hi des de GOOGLE. 

2. CLAU CADUCADA
**Si pel contrari, JA VOS HA CADUCAT LA CLAU des de la pàgina del GESTIB (Accés des de Google o l'aplicació del mòbil) heu de clicar HE OBLIDAT LA CLAU.
**Vos remetrà a una pàgina de dades que haureu de cumplimentar acuradament. Sempre són les VOSTRES, no les dels vostres fills o filles.
**Si tot és correcte, rebreu un CORREU on hi trobareu un enllaç que heu de clicar.
**Aquest fa que vos arribi un SMS amb una nova clau que només dura 24 HORES.
**A través d'aquesta clau, heu d'accedir al GESTIB a partir de GOOGLE o aplicació del mòbil.
Quan comproveu que podeu veure la informació, tancau la sessió i sortiu de l'aplicació. 
**Anau un altre pic a la pàgina principal del GESTIB i clicau CANVI DE CONTRASENYA. 
A partir d'aquí heu de seguir les instruccions que estan assenyalades al principi d'aquesta entrada.
ATENCIÓ!
Si durant el procés rebeu un missatge que diu que les dades introduïdes no coincideixen amb les que disposa el centre, revisau-les acuradament i si el missatge persisteix vos heu de posar en contacte amb el correu de SECRETARIA: secretaria@ceipbadies.net 

Vos deixam enllaços per si vos serveixen d'ajuda i tutorials que podeu consultar.
Instruccions canvi de contrasenya CATALÀ
Instrucciones cambio de contraseña CASTELLANO