dijous, 14 de juny de 2018

Programa de reutilització de llibres i materials 2018-2019

Com cada any arriba el moment d’adherir-se al programa de reutilització, que consisteix en la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic de titularitat del centre.  La seva finalitat és adquirir els llibres i material  necessaris per a què l’alumnat els empri i els reutilitzi mentre el seu estat ho permeti.
El curs 2018-2019 la Conselleria d'Educació i Universitat té intenció de subvencionar amb 50 €  tots aquells alumnes que s’adhereixin al programa. 
Per tant, si decidiu participar d'aquest, el total que s’ha d’ingressar és de 60 € per infant, que podeu realitzar fins el 20 de juny. 
Enguany el pagament s'ha de fer mitjançant el CODI DE BARRES  que trobareu a la circular donada als vostres fills i filles i per a fer-ho efectiu teniu diferents vies:

** A través del CAIXER automàtic de qualsevol oficina de LA CAIXA: si sou clients d'aquesta entitat podreu emprar llibreta d'estalvis o targeta.
Si no ho sou, el pagament es pot fer a través de qualsevol targeta. No es cobra comissió i el caixer emetrà el justificant de pagament.
En qualsevol cas heu de seguir les instruccions i especificar el NOM i CURS que farà el vostre fill/a a partir de setembre.
** A través de transferència telemàtica: si sou clients de LA CAIXA podeu consultar l'opció de "pagaments a tercers" i seguir les instruccions. 
Si no ho sou, podeu fer una transferència des de la vostra entitat  al compte de l'escola especificat a continuació, escrivint el NOM i CURS del vostre fill/a. Concepte: Reutilització de llibres.
    
La Caixa  ES77   2100   3755   6522    0001   8322.

Per aquelles famílies que opteu per pagar telemàticament, podeu fer-nos arribar el justificant de pagament a la següent adreça electrònica: 
secretaria@ceipbadies.net
Recordau que per tal de facilitar-nos la identificació dels ingressos és MOLT IMPORTANT
entregar el justificant del pagament al tutor/a o enviar-lo a l'adreça anterior,   especificant NOM, LLINATGES i CURS que l’alumne/a farà a partir de setembre.
Si no es realitza l’ingrés en el termini establert es perd el dret a participar en el Programa. Per a qualsevol consulta, posau-vos en contacte amb Secretaria.