divendres, 8 de gener de 2016

Beques de menjador

S'ha publicat la informació referida a les BEQUES DE MENJADOR corresponents al PRIMER TRIMESTRE del curs 2015/2016.
Vos deixam l'enllaç de la publicació oficial on s'especifiquen totes les passes del procés. A més també teniu disponibles els tres annexes que heu d'emplenar per tal de completar la documentació a SECRETARIA.
PUBLICACIÓ BOCAIB
Si voleu optar a la beca heu de presentar aquests tres documents ben emplenats:
1. SOL.LICITUD amb les dades corresponents
Sol.licitud
2. Annex 4 en què s'autoritza el centre a gestionar el pagament de les ajudes
Annex 4- Autorització centre
3. Annex 5 en què s'autoritza la consulta de la declaració de Renda de tots els membres computables.
Annex 5 - Certificat Hisenda
4. Annex 6 en què es fa una declaració de responsabilitat
Annex 6- Declaració responsable

A més, és molt important que a l'hora d'entregar la sol.licitud també porteu aquests documents:

** Fotocòpies  DNI dels membres de la unitat familiar.
** Fotocòpia del llibre de família.
** Al cas de parelles separades: sentència judicial de separació, divorci o document acreditatiu.
** Certificat de CONVIVÈNCIA.
En el  cas de ser famílies nombroses:
** Fotocòpia del llibre vigent.
En el cas de tenir algun tipus de discapacitat:
** Certificat que ho acrediti.
En el cas de ser famílies monoparentals:
** Fotocòpia llibre de família COMPULSADA on surti el progenitor.
Si vos falta algun annexe, en arribar a l'escola se vos facilitarà.